nederlandse beroepsvereniging oplossingsgerichte therapeuten

Inloggen leden

Gebruikersnaam


Wachtwoord

 

 

Regeling lidmaatschap, registratie, kwaliteit


 

De bepalingen in deze regeling overstijgen nooit die in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Ingeval van strijdigheid prevaleert het bepaalde in die documenten.

 

Begripsbepalingen
 

 

Vereniging

Nederlandse Beroepsvereniging Oplossingsgerichte therapeuten

Statuten

Statuten van de vereniging

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement van de vereniging

Bestuur

Bestuur van de vereniging

Dagelijks Bestuur

Voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester van de Vereniging

Secretariaat

Secretaris van de vereniging of namens deze een uitvoerend bureau

Lid

Lid van de vereniging

Algemene Ledenvergadering

De leden van de vereniging in vergadering bijeen

Licentie

Verklaring dat de therapeut voldoet aan de voorwaarden.

Kalenderjaar

1 januari t/m 31 december

Cliëntgebonden uren
(aangaande praktijkvoering)

De uren waarop de praktijk opengesteld is en de therapeut
beschikbaar is voor directe zorgverlening aan cliënten

Praktijkuren

Alle uren die de therapeut besteedt aan zijn praktijk, w.o. de cliëntgebonden uren, de administratie, intervisie en bijscholing

Cliëntgebonden uren

(aangaande e.d.)

de administratie, intervisie en bijscholing,
voorbereidingstijd van sessies

 

 

LEES VERDER

 
Copyright © 2012 NBOT
Webdesign Grab a Web