nederlandse beroepsvereniging oplossingsgerichte therapeuten

Inloggen leden

Gebruikersnaam


Wachtwoord

 

 

klachtenreglement NBOT


Klachtenreglement NBOT april 2012
Dit reglement is van toepassing voor alle leden van de NBOT.

 

Artikel 1: BEGRIPSBEPALINGEN

Vereniging:
Nederlandse Beroepsvereniging Oplossingsgerichte Therapeuten
Statuten:
Statuten van de Vereniging
Secretariaat:
Secretariaat van de Vereniging
Bestuur:
Bestuur van de Vereniging
Lid:
Lid van de Vereniging.
ALV:
De leden van de Vereniging in vergadering bijeen
Klager:
De natuurlijke persoon die de klacht indient
Aangeklaagde:

Het lid jegens wie de klacht ingediend wordt
Commissie:
De voor de klager beschikbare Klachtencommissie van de Vereniging die de klacht onderzoekt, behandelt en een bindend advies uitbrengt aan het bestuur van de Vereniging.

Tuchtcommissie:

Onafhankelijk extern orgaan, waarvan de leden beschikken over juridische deskundigheid op het gebied van wet en ethiek in de therapeutische behandelrelatie.

Klacht:

Een schriftelijke uiting van onvrede van een Cliënt over het handelen of nalaten van een Lid als hulpverlener, dan wel over de toepassing van oplossingsgerichte therapie.


LEES VERDER

 
Copyright © 2012 NBOT
Webdesign Grab a Web