nederlandse beroepsvereniging oplossingsgerichte therapeuten

Inloggen leden

Gebruikersnaam


Wachtwoord

 

 

Welkom op de website van de  NBOT

 

NEDERLANDSE BEROEPSVERENIGING voor
OPLOSSINGSGERICHTE THERAPEUTEN.
 

Naast algemene gegevens treft u op deze site informatie aan over oplossingsgerichte therapie, vergoedingen door de zorgverzekeraars en een agenda met opleidingen en workshops.

 

Nieuws:

De European Brief Therapy Association  (EBTA) organiseert van 26 -29  September 2014 de Conferentie in Leeuwarden, Nederland.

 Voor alle Informatie en Inschrijving zie de website:

 www.ebta2014.nl

 

De NBOT is een Beroepsvereniging voor Professionals in de Gezondheidszorg die werken met Oplossingsgerichte Therapie.

Het model van de Oplossingsgerichte Therapie werd ontwikkeld in1980 door het team van o.a.

Steve DeShazer, Insoo Kim Berg en Yvonne Dolan.

 

De NBOT is er vooral voor hen die géén vergoeding krijgen uit de Basisverzekering, zoals dat wel het geval is bij GZ- en Klinisch Psychologen.


Cliënten van NBOT-leden kunnen aanspraak maken op een vergoeding door de Ziektekostenverzekeraar vanuit de aanvullende verzekering van de zorgpolis.
Momenteel vergoedt de Menzis vanaf de EV2 aanvullende polis (een deel) van de kosten voor Oplossingsgerichte Therapie.
Veel Oplossingsgerichte Therapeuten merken dat dit drempelverlagend werkt voor Cliënten en verwijzers, zoals de huisarts.

 

 Voor leden is er een besloten gedeelte die met inloggegevens is te benaderen.

 

Contact gegevens:

NBOT

Neuweg 352

1215 JH  Hilversum

contactpersoon: Ruud van der Graaf

 

Tel: 035 628 02 93

E-mail: RuudvanderGraaf@Gmail.com

  

Bankrekening: RABO Hilversum-Vecht en Plassen

IBAN: NL89RABO0166350931

KvK nr: 55141099

 

Wat is oplossingsgerichte therapie?

Oplossingsgerichte therapie is ontwikkeld door Deshazer, Berg en

collega’s van het Brief Family Therapy Center in de Verenigde Staten.

 

De oplossingsgerichte therapie is een manier van werken die gericht is op het versterken van de autonomie van cliënten, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de oplossing in plaats van naar het probleem.

De hulpverlener stimuleert een cliënt om zich een toekomst voor te stellen waarin het probleem zich oplost (Quick & Gizzo, 2007).

Het uitgangspunt is dat het niet altijd nodig is om inzicht te hebben in het ontstaan van problemen om deze te kunnen oplossen.

 

De nadruk van de behandeling ligt daarom op het vinden van oplossingen.

De cliënt wordt gezien als expert. Voor de hulpverlener is het

referentiekader van de cliënt bepalend voor de manier waarop

oplossingen worden vormgegeven. De hulpverlener neemt een houding van niet-weten aan zodat de expert rol van de cliënt tot uitdrukking komt.

Een ander aspect van de houding van de hulpverlener is leading from one step behind. Dat betekent dat de hulpverlener figuurlijk gesproken achter de cliënt staat. Door oplossingsgerichte vragen te stellen kijkt hij over de schouder van de cliënt mee en nodigt hij de cliënt uit om zijn doel te bepalen en de mogelijke oplossingen zo breed mogelijk te verkennen.

 

Over het algemeen duurt oplossingsgerichte therapie kort, hoewel het aantal sessies niet vaststaat.

 

 

 

Lidmaatschap:

Onder de button : lid worden en de button: regeling TKR vindt u informatie.

Als u niet voldoet aan de criteria kunt u ook kijken onder Grandfather-regeling om toch in aanmerking te komen voor het lidmaatschap.

 

Opleidingen:
Voor opleidingen kunt u informatie vinden onder de button: agenda en trainingen.

 

De meeste leden hebben hun opleiding in de oplossingsgerichte therapie gedaan
bij het Korzybski Instituut. Dit instituut verzorgt al meer dan 17 jaar de opleiding
in Nederland en België.

 

Het model van oplossingsgerichte therapie werd ontwikkeld in 1980 door Steve Deshazer, Insoo Kim Berg en Yvonne Dolan.

 

De stichter en inspirator is Dr. Luc Isebaert, Psychiater, ontwikkelde samen met de
andere leden van het Korzybski Instituut, waaronder Myriam Le Fevere, het model verder.

 

Op het Therapeutic Conversations 3 congres in Denver ( 1996) werd het model
omgedoopt tot The Bruges Model.
De eerste uitgebreide beschrijving van het model vond in 1998 plaats.
Inmiddels staat het model bekend als Het Brugse Model voor oplossingsgerichte therapie.

Het is een metamethode, waarbinnen de uitgangspunten van de systeemtherapie,
de therapie naar het voorbeeld van Milton Erickson en de korte therapie zo zijn
geïntegreerd, dat de samenwerking tussen cliënt en therapeut er eenvoudiger en doelmatiger op wordt.
In Het Brugse Model staat de keuze vrijheid van de cliënt centraal.

 


Enkel axioma s zijn:

- het mandaat van de cliënt wordt gerespecteerd
- de cliënt heeft zelfhelende capaciteiten.

 

 

Voor opleidingen ga naar :

www.korzybski-international.com

 

 

 

 

 

 

 


 

 
Copyright © 2012 NBOT
Webdesign Grab a Web